Nástrojárna

„Jedinečná jako otisk prstu“. Přesnost a rychlost z naší interní nástrojárny je základem úspěchu při výrobě náhradních dílů, komplexních lisovacích, montážních nástrojů a různých přípravků. S týmem čítajícím dnes již přes 50 spolupracovníků v závodě Krnov se svými dlouholetými zkušenostmi garantujeme excelentní postupy v oblasti postupových, sdružených a montážních technologií. Od vývoje a plánování metod, přes dosažení zralosti série, až po údržbu nástrojů utváříme kompletní životní cyklus našich nástrojů.

Konstrukce

Se zaměřením na individuální požadavky našich zákazníků a průběh výroby zpracováváme konstrukční řešení, která přesvědčují svou efektivitou a precizností. Naši konstruktéři zpracovávají CAD data s maximálním zaměřením na funkčnost, snadnou údržbu a dlouhou životnost nástrojů.

Obroba

S plně vybavenou strojní dílnou čítající širokou paletu obráběcích strojů jsme schopni realizovat většinu požadovaných výrobních operací přímo u nás. Naše konvenční a CNC obráběcí stroje generují: obrábění surových nástrojových a speciálních ocelí, frézování, vrtání a soustružení tepelně zpracovaných dílů (kalených, cementovaných, nitridovaných), elektroerozivní drátové řezání a elektroerozivní hloubení, broušení na kulato a rovinné broušení.
Výrobní procesy našeho závodu jsou dobře zorganizované a jsou realizované sehraným týmem kvalifikovaných pracovníků. Garancí kvality všech vyrobených dílů je nejen naše know-how, ale také výstupní kontrola vybavená moderními měřicími přístroji.

Výroba nástrojů

Každý nástroj je jedinečný a potřebuje individuální řešení, protože neexistují stoprocentně shodné požadavky. Geometrie, materiál, oblast použití, podávací komponenty – to všechno jsou parametry, které způsobují, že je nutné přistupovat ke každému zadání jinak. S ohledem na celé spektrum interních kompetencí, ať už v oblasti konstrukce, frézování, erodování, broušení, vrtání nebo soustružení, vznikají tyto precizní nástroje pro lisované díly a sestavy té nejvyšší kvality. Pro zajištění našich schopností i do budoucna je pro nás velmi důležité vzdělávání, které má zajistit kvalitu personálu naší firmy.

Údržba nástrojů

Díky naší vlastní údržbě jsme schopni poskytovat výrobě nástroje v řádném stavu a v tu správnou chvíli. Díky preventivní údržbě dle optimalizovaného plánu můžeme držet průběžné náklady na té nejnižší úrovni. Údržba je úzce propojena s výrobou nových nástrojů a umožňuje tak okamžitý zpětný tok informací do procesu tvorby nových nástrojů.