Vývoj ve společnosti Erdrich

Naší výraznou silnou stránkou je implementovat naše zkušenosti a naše know-how již ve fázi vývoje. Vzniká tím plodný vztah vedoucí k maximální efektivitě a vysokému vývojovému standardu. Naše premisa vždy zní: konstruovat precizní díly optimalizované, co do nákladovosti i dlouhodobé funkčnosti. Abychom se ujistili, že naše řešení jsou ta správná, analyzujeme a testujeme každý konstrukční díl, přičemž také využíváme expertíz našich vývojových partnerů, vysokých škol a vývojových center.

Partnerství ve vývoji

Inovativnost a vysokou kompetenci ve vývoji vnímáme jako klíčovou schopnost k udržení dlouhodobého úspěchu pro nás i naše zákazníky.
Je pro nás klíčové porozumět do každého detailu vašim požadavkům a díky našemu specifickému know-how můžeme následně společně nalézt optimální řešení. Ve vývojovém procesu postupujeme v úzkém partnerství s naším zákazníkem od první poptávky, až po sériově vyzrálý výrobek. O to vše se postará náš profesionální, zkušený a cílově orientovaný tým specialistů. Naší významnou klíčovou kompetencí je vývoj komplexních tvářených dílů, montáže výrobních sestav, a také substituce litých či soustružených dílů.

Výsledky společného vývoje

V naší společnosti používáme v procesu vývoje celou paletu moderních vývojových metod, jako jsou:
- 3D konstrukce a tisk
- Rapid-Prototyping
- simulace a dimenzování tolerance
- tvorbu výkresů
- dimenzování konstrukčních dílů.
Jelikož prakticky všechny nástroje pocházení z naší dílny, jsme v průběhu celého vývojového procesu schopni rychle a flexibilně reagovat na vzniklé situace, nové požadavky a případné optimalizace.

Vývojový proces

Na začátku jsou Vaše specifické požadavky. Ty pro nás přestavují bázi pro všechny další procesní kroky. Následně startujeme interní vývojový proces od první myšlenky (Black Box) a z ní vycházející koncept, přes konstrukci prototypu, až po validovaný sériový díl (viz obrázek).