Filozofie

Jako tradiční rodinný podnik je pro nás obzvláště důležitý vzájemný respekt, čestnost a férovost při jednání s kolegy a obchodními partnery. Jsme si vědomi naší odpovědnosti jakožto společnosti, která působí v mezinárodním měřítku. S Erdrichem se zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři mohou spolehnout na pevné konstanty: na dlouhodobou a spolehlivou strategii rodinného podniku a na systém hodnot, který roste více než 55 let.

Naše hodnoty

 • Spravedlnost

  Všichni přebíráme zodpovědnost a rozhodujeme rozumně.

 • Lidskost

  Žijeme našimi hodnotami a jsme příkladem toho co děláme. Multikulturní myšlení je pro nás přirozené.

 • Důvěra

  Jako rodinný podnik s historií a svou nezávislostí, budujeme pevné obchodně-partnerské vztahy s našimi zaměstnanci, obchodními partnery i společností.

 • Vášeň

  Efektivita a efektivnost předurčují naše jednání. Žijeme kontinuálním zlepšováním.

 • Loajalita

  Odpovědnost a solidarita jsou základem naši firemní kultury.

Principy

+ Zodpovědnost k životnímu prostředí
Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji pro nás mají vysokou prioritu. Podporou je nám přitom environmentální systém a systém energetického managementu ve společnosti Erdrich. Již při vývoji našich výrobků jsou pevnými cílovými veličinami nízká ekologická náročnost a technická bezpečnost. Nahrazujeme lité a soustružené díly podstatně lehčími tvářenými díly a přispíváme tak k trvale udržitelnému snižování spotřeby pohonných hmot a emisí CO². Aktivně se podílíme na vývoji ekologicky šetrných pohonných systémů.
+ Zodpovědnost za výrobky
S našimi výrobky držíme krok s neustále dynamicky rozvíjejícím se automobilovým průmyslem.
Preciznost je nejvyšším cílem u všeho, co děláme. Našim výrobkům povolujeme jen velmi malé tolerance tak, aby vyhovovaly těm nejvyšším nárokům našich zákazníků. Daří se nám to díky efektivním procesům a využívání těch nejmodernějších technologií.
+ Zodpovědnost za kvalitu
Naše tvářené díly jsou kvalitními produkty. Již několik desetiletí pracujeme na udržení a neustálém zvyšování úrovně kvality. Dbá o to náš management kvality, který zastřešuje celý systém výroby, a naši spolupracovníci, kteří jsou si neustále vědomi své zodpovědnosti. Důkazem toho je mnoho certifikátů a vyznamenání, které jsme od našich zákazníků obdrželi.
+ Zodpovědnost za pracovníky
Naši pracovníci v 5 závodech po celém světě jsou základem našeho úspěchu. Právě jim patří zvláštní péče. Různorodost našich pracovníků je klíčová pro úspěch firemní skupiny jako globálního hráče. Erdrich netoleruje žádnou diskriminaci, obtěžování nebo Mobbing a zasazuje se za rovné zacházení se všemi a rovnost šancí pro všechny. Podporováním profesní kvalifikace posilujeme spokojenost našich pracovníků. V akademii Erdrich je k výběru řada seminářů. Erdrich pečuje o pracovní bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle příslušných platných národních ustanovení. Díky trvalému zlepšování pracovních podmínek a nejrůznějším opatřením pro prevenci a podporu zdraví Erdrich udržuje a podporuje zdraví, výkonnost a pracovní spokojenost celého týmu.
+ Sociální zodpovědnost
Pro nás je sociální zodpovědnost nepostradatelnou součástí vedení orientovaného na udržování hodnot a důležitým faktorem pro trvale udržitelný úspěch. Je pro nás důležitý společenský rozvoj příslušného regionu, kde jsou naše závody situovány. Proto se celosvětově angažujeme v mnoha charitativních projektech. Podporujeme kupříkladu místní spolky, podílíme se na humanitárních projektech (např. dětský domov Malaika v Keni) nebo aktivně podporujeme žáky a studenty v okolních středních i vysokých školách.