Podnikové vzdělávání zaměstnanců Erdrich Umformtechnik s.r.o.

05|03|2024
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: : Podnikové vzdělávání zaměstnanců Erdrich Umformtechnik s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002810
Doba realizace projektu: 1. 4. 2024 – 28. 2. 2026
Počet osob zapojených do projektu: 46
Počet osob 55+: 12

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Popis projektu:
Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců Erdrich Umformtechnik s.r.o. je zaměřený na další profesní růst a zvýšení kvalifikace zaměstnanců a to prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu. Vzdělávání vycházejí z reálných potřeb zaměstnanců. Cílem je rozvoj znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.