Vzdělávání našich pracovníků

Motivovaní a vzdělaní pracovníci jsou pro nás důležitou součástí našeho úspěchu. Klademe důraz na jejich vzdělávání a trvalý rozvoj. K tomu nám pomáhá náš vzdělávací koncept, díky kterému dokážeme rozpoznat, v jaké oblasti pracovníky nejlépe vzdělávat tak, abychom rozšiřovali jejich odborné znalosti, profesní kompetence a rozvíjeli jejich schopnosti. Díky všestranné podpoře naši zaměstnanci uskutečňují své cíle a úspěšně pracují na náročných úkolech. Nezáleží na tom, zda jsou na začátku kariéry ve firmě Erdrich nebo jsou u nás již déle: Chceme, aby se u nás cítili dobře, mohli uplatňovat své znalosti a plně rozvíjet své přednosti – a to napříč všemi hierarchiemi.

Nabídky ve firmě Erdrich

+ Každoroční rozhovor na téma rozvoje pracovníků
Chceme naše zaměstnance strategicky a systematicky rozvíjet. V každoročním rozhovoru na téma rozvoje probírá pracovník se svým vedoucím svou potřebu ohledně dalšího vzdělávání a spokojenosti s jeho profesním zaměřením. Společně pak stanovují budoucí cíle, stěžejní úlohy a opatření pro další profesní rozvoj.
+ Vývoj personálu podle fáze profesního života
Ve všech fázích profesní dráhy jsou naši pracovníci individuálně podporováni, abychom zajistili jejich odbornost. Noví pracovníci formou adaptačního plánu a zkušení pracovníci pravidelným školením a dále dle jejich potřeb.
+ Trained by me
Náš program pro adaptaci nových pracovníků spočívá v intenzivním zaškolování zkušenými kolegy přímo na pracovišti. Výsledkem je znalost obsluhy strojů a procesů spojených s výrobou v kratším čase.
+ Kvalifikace
Špičkově kvalifikovaní pracovníci jsou klíčem pro úspěch naší firmy. Stanovujeme si komplexní cíle pro budoucí výzvy a tvoříme výukové programy pro jednotlivé skupiny pracovníků. Pomocí těchto specifických programů podporujeme naše pracovníky v oblastech tvrdých i měkkých dovedností. Součástí rozvoje jsou také setkávání zaměstnanců z celé firemní skupiny, kde mají možnost výměny zkušeností a názorů.
+ Rozmanité možnosti rozvoje
Chcete se profesně měnit? Zůstaňte u nás. Našim zaměstnancům nabízíme možnost změny pracovního místa v rámci firemní skupiny. Aby se změna místa podařila, plánujeme společně se zaměstnanci jejich profesní dráhu a definujeme opatření pro adaptaci a další rozvoj. Naším cílem je optimální připravenost na nové výzvy.

 

KONTAKTY
Krnov
Kontaktní osoba: Mrs. / Ms. Romana Císařová
eMail: romana.cisarova@erdrich.cz
Telefon: +420 554 684 221

ONLINE ­PŘIHLÁŠKA

Chcete se přihlásit,
ale nemůžete najít odpovídající pracovní nabídku?

Nahrajte motivační dopis, životopis a reference do naší přihlášky